You are here

ШАМСЕГАЗИ

Шамсе (солнце) + Гази (см.) .

Происхождение: 
арабское