You are here

ШАРИК

Товарищ, коллега.

Происхождение: 
арабское