You are here

ШИРГАЗИ

Шир (лев) + Гази (см.) . Синоним: Арслангази.

Происхождение: 
персидско-арабское