You are here

ХАЙДАРИЯ

Львица. Синоним: Арсланбика, Ляиса, Асадия.

Происхождение: 
арабское