You are here

Зирка

Поселение Зирка предположительно основано в конце XIX - начале XX в. В 1920 г. учтено 197 человек при 92 дворах.