Иргиз-камеликские башкиры

1. Род бишул
Родовые подразделения: бишул, искеляр, ишэй, катай, кыпчак, мунаш, мурадым, мураткул, муратша, сирвай, садэ, табын, туркмен, туйбай, абузар, янылар.
2. Род садэ, сазе Родовые подразделения: апанды, бишей, бурзян, тангаур, юан куныс, калтырсак, каратун-кыпчак, катай, куру юл аю, кыпчак, кэзэ, мышы, суксыр, сазэ, табын, травой, хангильде, суун кыпчак, ярат.