Северные башкиры

I ПЛЕМЯ УРАН
1. Род урман-ураны
Родовые подразделения: албуре, ар, аржак, булгаир, ишэй аймагы, турна, шудек, шэрэкэй.

II ПЛЕМЯ ГАЙНА, ТАРХАН
1. Род бисер-гайна
2. Род мул-гайна
Родовые подразделения: ар, бай, бисер, истяк, ишбулатовлар, казанбаевлар, кускар, кыпчак, кариевлар, максэй, мишар, мурашевлар, мамэт, нукшы, сабировлар, сакай, сарашбаш, сирмеш, субхангуловлар, сыбар джиен, таймас, таразовлар, таубаш, тимгановлар, тургай, усай, шабай, эскэре джиен, айзуак, эрэмэс.
3. Род тул-гайна
4. Род тур-гайна

III ПЛЕМЯ ТАНЫП
1. Род казанчи
2. Род кайпан
Родовые подразделения: кудаш, кэлтэу, салдау, шэрдэк, юда.
3. Род кара-танып, кыр-танып
Родовые подразделения: карга, кумуч, тартай, тэйлэган, аптел, этэс.
4. Род су-танып, сул-танып
Родовые подразделения: алый, арыкбай, балтач, илекей, яулыбай, кальмурза, мэнди, суманай, тюнсура.

IV ПЛЕМЯ СУНАРСЫ, СУУН, УН
1. Род байки
Родовые подразделения: акбуляк, алый, арыкбай, балтай, гумеровлар, кулмурза, мансуровлар, муслимовлар, мэнди, суманай, шамекэй.
2. Род кыр-ун
Родовые подразделения: буляковлар, нурай, сайрак.
3. Род су-ун
4. Род ун

IV ПЛЕМЯ БАЛЫКСЫ
Родовые подразделения: атналы, калмак, кулсыкай, сыскан, тюлькэ, тюркэй.