Северо-западные башкиры

I ПЛЕМЯ БУЛЯР
1. Род кадыр
Родовые подразделения: гасаба, типтяр.
2. Род мышыга

II ПЛЕМЯ БАЙЛАР, БАЙЛЯР
1. Род байлар, байляр
Родовые подразделения: байсабу, байсыбы, буби, дэрбэш, казанлар, катай, курман, ногай, ушэр-еней, салагуш-байлар, салагуш-еней, сальман, сураш-байлар, татар, типтяр-байлар, туркмен, тукбирде, турай, ырыс, атяс-байлар.
2. Род калмаш
3. Род салагуш
4. Род сураш

III ПЛЕМЯ ЮРМИ, ЮРМЫЙ
Родовые подразделения: гасаба, исай-гасаба, казан кешесе, казаннар, типтяр, урман-юрмый, аптелмэн, ясашный, казан кешесе.

IV ПЛЕМЯ ИРЭКТЕ
Родовые подразделения: алпаут, батыкай, башкурт, бухар, даут, давек, ишэле, кадырбай, казанбай, казан халкы, кугэн, сюрмэт, суюрмэт, тимрэш, типтяр, тунгэкле, яппар.

V ПЛЕМЯ ЕНЕЙ
1. Род бугазы
2. Род камбар
Родовые подразделения: аккуз, ар, ахун, дуэрэннэр, еней башкурты, еней типтяре, масекей, мари, суракай, таулы, сураш, чураш, ырыкай.
3. Род тугыз

VI ПЛЕМЯ ГЭРЭ
1. Род илъ-гэрэ, идель-гэрэ
Родовые подразделения: ак тубэтэй, зайнулла, муйтэн, мутин, муксин, махмут, тояк, хасан.
2. Род урман-гэрэ
Родовые подразделения: алдар, байгилде, балтач, балткы, башкурт, габидулла, даят, казанкешесе, канкилде, кильделяр, кулмамет, култами, кушык гэрэ, тауш, ташбулат, типтяр, туйкеш, тукбирде, хайдар, шадырбай, янбуса.

VII ПЛЕМЯ КИРГИЗ
1. Род кадыкай-киргиз
Родовые подразделения: аккуш, арзаматовлар, бикбалта, бурхан, казанлар, келькабыз, куккуш, кучум, киргиз, мансур, сирмеш, савле, туат, шурэле-типтяр.
2. Род тэнкэй-киргиз

VIII ПЛЕМЯ ЕЛАН
1. Род идель-елан
2. Род кыр-елан
Родовые подразделения: буляк, искендер, исламгул, кара-кыпчак, куян, тэзэй.
3. Род эске-елан
Родовые подразделения: бадрак, елан, кугэрсен, якут.

IX ПЛЕМЯ ЕЛЬДЯК, ЕЛЬДЯТ
1. Род буре-ельдяк
2. Род кыр-ельдяк
3. Род уфа-ельдяк

X ПЛЕМЯ КАНГЛЫ
1. Род актау-канглы, акты-канлы
Родовые подразделения: бурангул, бахтияр, яркей, мулэкэш, мэлэкэс, султан, хамит.
2. Род идэль-канглы
Родовые подразделения: башкурт тюбэге, гумеровлар, иске-гумер башкурты, ишмай, карача-елга башкурты, кулбай, курман, мишар, типтяр башкорты, эрсэкэй.
3. Род кыр-канглы, сындаш-канглы
Родовые подразделения: башмак, киже, кудей, кузян, кувакан, кукар, сирмеш, сагызак, хайыскан.
4. Род юрэктау-канглы, юракты-канглы
Родовые подразделения: иштекэй, карим.

XI ПЛЕМЯ ДУВАНЕЙ, ДУВАН
1. Род елкысы

XII ПЛЕМЯ КАРШИН
1. Род карга-каршин
2. Род кадряй-каршин
3. Род сатлыган-каршин, акбаш-каршин
Родовые подразделения: карга, мишар, мюштек, персиан, черемис.

XIII ПЛЕМЯ ТАЗ

XIV ПЛЕМЯ УВАНЫШ, МАВЫШ