Юго-восточные башкиры

I ПЛЕМЯ ЮРМАТЫ
1. Род кармыш
Родовые подразделения: аиткул, аккубяк, абыз, бикзян, ибрай, кудаш, кусяр, кара-туяк, кабырга, калмак, килмыш, мокша, саде, саз, сиксянтояк, тунгатар, саркай, этэмэс.
2. Род мишар-юрматы
Родовые подразделения: бакай, макар, сункэ.
3. Род ногай-юрматы
Родовые подразделения: арлар, юаннар, йэйен, мугаш.
4. Род тальтим
Родовые подразделения: азнай, аит, аю, башкир, бишкадак, бурзян, габзалил, даут, ильсектимер, ишмурат, елембет, кайнау, калмак, каныкай, кара, кармыш, касым, кузгун, кызылбаш, кырау, минзеля, мышы, уметбай, усен, саран, турдакын, хусаин, халабаш, шакир, шэкзр, айткул, юлдашбай, юрматы, ярылкап, яугильде.
5. Род татигас
Родовые подразделения: айтуган, алатубэ, калмак, кортлас, мерэтэк, сурэ, сэлеш, сэтэй, табылды, тейелдэк.
6. Род юрматы
Родовые подразделения: айбаш, аю, аюсы, бикей, биккининдар, бишэйлэ, азнабай, бускун, бурзян, бэпкэ, илсегул, ирале, исянбирде, юмак, кэзэ, казаккул, калмак, карабильгау, кара, карга, кашкаймак, кудаш, кузгун, култай, кусяпэй, кудей, куян, кэсим, майрык, мустафа, муллакай, муса, салдый, серек, сибек, сувашай, сэтэй, табын, таз, турна, тубай, тызым, уракай, узбек, шалавар, шурале, шымтыр, юлдаш, юлый, юрматы, якшембэт.

II ПЛЕМЯ БУРЗЯН
1. Род баюлы-бурзян
Родовые подразделения: аю, айхай, атайсал, баюлы, бэрсэ, бурэй, исамбакта, каир, калмак, кара, карый , кузгун, керпе, кэйкэнэ, кэшвар, майтамак, мишар, мускэ, мэсекай, сангыт, сэкэй, тангор, тау, турна, туркмен, тума.
2. Род бурзян
Родовые подразделения: айгулак, айхай, апанды, атайсал, байсары, баюлы, бикзян, бишул, буян, бурзян, букэн, бэгэнэш, бэзмэн, бакир, бэллэ, бепей, бэшэр, валиулла, гайса, гумер, даут, зайхан, игэу, илкэй, ишбулат, иштэкэ, ишэй, йылан, йылыш, яналы, кустур, куселяр, кудышкултык, кэгэн, казах, кадыргул, кайепкул, калмак, калтырса, кама, канкыс, карабай, карагай, каранай, каратай, каратун кыпчак, катай, кузгун, кукай, кулдавлет, куру юл аю, кузян, куян, кызылбаш, кыпчак, кэзэ, кэкере, мазан, мишар, муксин, мунаш, мурадым, мураткул, муратша, миндегул, навруз, нурале, уйряк, усэн, пэпэч, рэмэй, сирвай, сирмеш, суксур, сулсэ, султан, сыскан, чуваш, сэнкем, сарт, сарыш, таз, таиш, тамъян, тартай, татар, татлыбай, тавабил, тавыктар, телекей, тимекэй, туркмен, тубал, туйбай, тукай, туктагул, тума, халит, худайгул, хузит, сарт, саискан, суун кыпчак, шагырбай, шекэрэ, шугем, ырсай, урусбай, эндэшмэс, эткусту, юкэ, юлдаш, юлый, юрматы, юшем, ябалак, ялтыр, яналы, янылар, ярат, яузар.
3. Род мунаш
Родовые подразделения: ай-урмэстэр, аргынбай, бесэй, биян, губайдулла, етикэй, иткул, казах, кадыргул, калмак, каракалпак, кукай, кухамыш, куян, муктэрге, урлук, саркылдак, сукты-таяк, чувашбай, чингиз, сэмэтэй, татар, таулы, тау, ташбаш, хабтан, самар, эткусту, яйкар.
4. Род ногай-бурзян
Родовые подразделения: баим, бурэ, габдряш, казах, калмак, кузян, кусюк, киргиз, кыл, мунаш, серэкэй, сэкэнэй, татар, таулы, эптерэш, кызыл ногай.
5. Род ямаш
Родовые подразделения: башмак, жалбай, казах, калмак, кинзябулат, курт, кырдар, кыуык, ушэй, черемис, ситрык, сэтэй, тартай, татар, таулы, тупитэр, шугильды, шэмэк, ямаш.
6. Род янсары, жанса
Родовые подразделения: ай-урмэстэр, асыл, баиш, бирдегул, калмак, карагуш, кара-табан, кыдрай, урлук, самар, чингиз, чуваш, татар, тавабил, таулы, таук.

III ПЛЕМЯ УСЭРГАН, МУЙТЕН
1. Род аю
Родовые подразделения: аю, юмагужа, казах, кадыр, куян, кунгэй, кыл-кара, майки, нагман, сураш, тэтэнбэт, утэгэн, юныс.
2. Род бишей, бишуй
Родовые подразделения: байсура, бэдэн, ибрай, ибанай, ишбулды, юмакай, ягафар, казах, кыл-кара, найман, ногай, сарагул, тажик, турумтай, тэлькэ, туркмен, хасан, ыласын, эйтэмбэт.
3. Род буре
Родовые подразделения: аргын, буребай, ибанай, казах, майрык.
4. Род сураш
Родовые подразделения: абдулла, байтал, буйлыккан, иман, юмакай, калмак, каралар, куян, кыпчак, кэрэкэй, мурзагале, мышы, сукмар, туркмен, ур, усмак.
5. Род усерган
Родовые подразделения: аю, кызыр аю, акрын, алабай, апал, апанды, аргын казах, акхак, байиш, бакабаш, бишэй, бурай, бурзян, бускун, букэнбаш, буре, ишембай, ишэй, юванай, елкыбай, жансары, яшелхурпа, кабык, казах, казанлар, калмак, каракалпак, каратабан, каратамак, каратун кыпчак, каташ, каукылдак, култай, кураиш, куру юл аю, кутукай, кунак, купай, кураныс, курмас, кубаляк-тиляу, курек, кучербай, кэпэк, кэрсен, ккэвяк, лаурьян, мустафа, музкэлдэк, мышыя, мамбэт, назар, улу кэпэс, услубаш, экэ, эркенбай, ушэ, сарба, сиртмеш, сугэтэ, сулмэк, сутэр, сувайкыуак, пэсэй, тазлар, таз, тартай, татар, тавай, таулы, тэлкэ, туман куз, торна, туркмен, уюра, ураз, усерган, хангильде, хаискан, суун кыпчак, хуур, шаик, шаяхмет, шапак, шешей, шурале, элбэй, эмин, юлдашбай, ябас, ярат.
6. Род шишей
Родовые подразделения: яухар, капкак, карасабак, катыкурут, кыпчак, мулюк, масекэй, тавай, шумэн, абил.

IV ПЛЕМЯ ТАНГАУР, ТУНГАУР, ДУНГАУР
1. Род тунгаур
Родовые подразделения: актай, апанды, апты-рак, арат, аслай, ахлай, байрака, бесэй, бизмэн, бикчентай, бикэтиш, бикатин, буркуткус, букэт, буре, бэрэшэн, тархан, думбэй, дунгаур, загит, игэу, имес, исембай, юуан куныс, юшкы, яшкэ, кабан, казах, калмак, камгак, карабейек, кашкар, кряшен, килмешэк, кузян,куйун, кумука, куршэк, кукмис, кугэун, кусэн, кубоу, мурзагилды, мышаяк, максют, ныртыш, упей, юшэ, саер, суксыр, сукмор, сыскан, чуваш, татар, турна, тюйгэс, травой, тункай, тапый, тырма, тэзекай, хаким, сюиш, шемпетэй, юртыш, этэмэс, юрмыш, юрмый, ярат.

V ПЛЕМЯ ТАМЬЯН
1. Род башай
2. Род куян
3. Род мулют
4. Род мясагут
5. Род тамьян
Родовые подразделения: абзан, аю, ак суйыр, актабан, алюрзан, аалкым, батман, баур, башмак, бейалэй, бешкэк, бураш, буттук,бугэз, бейэн, бурзян, бубыр, букый, бэбэлэш, бэпэнэ, думэй, сукты тюйгэс, ишэй, казах, казан, кайгул, кара, кара балтыр, карга, каракалпак, кара-табан, кара-тумыртка, кулуш, алама кулуш, кузян, куршэк, кухэп, куян, киргиз, кырк тамга, малай, мукас, мурадым, мугюз, мышы, сартакнай, сирэусе, супелдэк, сыбар тумыртка, таз, тамьян, тартай, татар, таулы, тимяс, типтяр, туяк, туктубай, тюрэй, тузгалта, туп, тэвэш, унгэс, угуз, сарт, сарбай, хуна, халбер, шагман, шакман, шагыр, шамбы, шегрэй, шзкэр.

VI ПЛЕМЯ КЫПЧАК
1. Род ак-кыпчак, сары-кыпчак, туркмен кыпчак
Родовые подразделения: азнабай, алабай, калмак, катай, катыкулак, кусмэ, куук, чуваш.
2. Род бушман-суун-кыпчак
Родовые подразделения: аккуль, аккырман, бесэй, бурус туркмен, буре камгак, бысаксыз казак, исенкилде, калмак, кара бака, кирей, кушай, куксэ, мункэ, таз, таир, туркмен, тукэт, тангаур, хаискан, сарыбай, сары бака, су-ун, ширмеш, сирмеш, шэпшэ.
3. Род гэрэй-кыпчак
Родовые подразделения: арсланбек, асылбек, вахан, кабыкканат, кэстэй, мукай, мурсэй, нигмат, тау, тизэ, туйгун, тюйзе, умрэш, шаухияк.
4. Род джетеуру
5. Род кара-кыпчак, карый-кыпчак
Родовые подразделения: ай хай, аю, аккуз, атджитар, ахмадис, бюйэн, бире, булэкэй, думбэй, жилдэр, зеке, казах, каир, калмак, кара, карый, каракурсак, касау, катырмак, киизкурсак, керпе, кузгун, кузян, куюн, кукся, кунэсек, кэйкэнэ, майрык, майтуш, мукшы, мэсекэй, усканыш, сапкын, цыган, сирмеш, суракай, саитбаттал, сэкэй, таз, тангыр, татар, тау, таулы, тимер, типтяр, тэлкэ, турна, туркмен, тулебай, тума, угуз, сабаш, хаискан, сарт, суир, суун, эркетбаш, акрэндар.
6. Род карагай-кыпчак
Родовые подразделения: абдулмэмбэт, аитбай, аалтынбай, базан, баймаклы, байназар, бизмэн, бугмаш, бусык, бэзмэн, игэу, имес, ангримес, исянгале, казах, казаяк, калмак, калтай, карга, кирей, кузян, кушек, кызыл кэпэстэр, мере, моратша, мюгюз, мухамедьяр, мряс, месягут, мэгэдей, набиулла, экэ, сискэзек, сирмеш, суркулдак, сукмар, сугем, чингиз, сэкэш, сэрмэ, татар, тау, таулы, тюкун, тюлебай, хармак, сатыбалы, хуна, сырлыбай, шаухияк, шербай, шарафетдин.
7. Род кыпчак
Родовые подразделения: абан, абдразак, айса, айсуак, алаганат, атайсал, байназар, баюлы, басыр, бизэу салбар, бурзян, габзалил, тунгаур, дуван-сакал, ирпай, искеляр, юмран, йыуан куныс, калмак, калтырса, канкыс, карагай, каратун кыпчак, карьяу, кузгун, кулман, коро юл аю, курпес, кусэй, кидрас, кыпчак, кэзэ, мазан, мурадым, мураткул, муслим, мэмбэт, навруз, бэпэй, ногай, сатучин, сирвай, суксыр, саит, сэнкем, тарбаган, татар, туркмен, травай, туйбай, уклы-карагай, халавар, сипаш, хувыр, сынрян, суун кыпчак. суер, шареп, эткусюк, алип, юрматы, якши-гул, янылар, ярат.
8. Род сэнкем-кыпчак
Родовые подразделения: бака, бешкэк, бэрэс, ирлян, калмак, кара, карга, кара сарык, куюн, куртлук, куян, кызыл, мантый, мишар, мыштый, сугэ, сугэн, сукрэ, сура, сыбар табан, чуваш, татар, туркмен, тургай, траш,тэкшэн, тэкэй, угуз, урус, сарыш, элэкэу, эскэрнэк, этэс.
9. Род сарыш-кыпчак